+359 888 41 32 42 adriatrading@abv.bg гр. София 1336, бул. Петър Дертлиев 97
Гумено - текстилни, гладки маркучи

Гумено - текстилни, гладки маркучи

Каталожен номер: 3100

Наситени пари, t° +130/150°С
гореща вода, работна t° до 100°С
киселини и основи, силни/слаби
за въздух под налягане