Дължина- вътрешна(мм)/външна(мм):
Дебелина(мм):
Брой писти/зъбци:
Предназначение:
Допълнителна информация:
Запитване от:*
E-mail:
Тел:
Верификация:

Адрия трейдинг ЕООД
гр. София 1336, бул. Петър Дертлиев 97
GSM: +359 888 41 32 42, +359 878 41 32 42
Телефон: +359 2 927 5461
Факс: +359 2 934 0119, e-mail: adriatrading@abv.bg