Назъбени ремъци за високо натоварване, съединени до 5 бр.

Класически клиновидни ремъци- съединени

Клиновидни ремъци с тясно сечение- съединени

 

Силови, клиновидни ремъци с кевлар

Силови клиновидни ремъци- съединени

Адрия трейдинг ЕООД
гр. София 1336, бул. Петър Дертлиев 97
GSM: +359 888 41 32 42, +359 878 41 32 42
Телефон: +359 2 927 5461
Факс: +359 2 934 0119, e-mail: adriatrading@abv.bg