за провеждане на вода;
за силни киселини и основи;
за нефт и минерални масла
за бензин, керосин и газоьл

за провеждане на вода за силни киселини и основи за хранително-вкусовата промишленост- мляко, бира, вино, етилов алкохол и други

за въздух - за въздухопроводи;
пеновихрови прахоуловители: промишлени прахосмукачки

за въздух - за въздухопроводи;
пеновихрови прахоуловители: промишлени прахосмукачки

за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък

за нефт и минерални масла на нефтена основа за бензин, керосин и газоьл , с медна жица

Адрия трейдинг ЕООД
гр. София 1336, бул. Петър Дертлиев 97
GSM: +359 888 41 32 42, +359 878 41 32 42
Телефон: +359 2 927 5461
Факс: +359 2 934 0119, e-mail: adriatrading@abv.bg