Наситени пари, t° +130/150°С
гореща вода, работна t° до 100°С
киселини и основи, силни/слаби
за въздух под налягане

за подаване на въздух в спирачните системи на ж.п. возилата; за кнорови спирачки

газово заваряване - кислород, ацетилен, водород, природен газ - черни/цветни - сини и червени

газово заваряване - за пропан-бутан - черни и оранжеви

за вода под налягане за нефт и минерални масла за бензин, керосин и газоьл, с медна жица; бензиноколонки

за хранително-вкусовата промишленост- мляко, бира, вино, етилов алкохол и други

за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък, за бетонопомпи

гумени шлаухи за вода, за поливане на паркове и градини

Адрия трейдинг ЕООД
гр. София 1336, бул. Петър Дертлиев 97
GSM: +359 888 41 32 42, +359 878 41 32 42
Телефон: +359 2 927 5461
Факс: +359 2 934 0119, e-mail: adriatrading@abv.bg