Лепило TipTop

Оценете
(1 глас)

SC 4000

универсалнo лепило, създадеo с изискванията за опазване на околната среда

Разфасовка - 1 кг + втвърдител;
0.350 кг + втвърдител

SC 4000 не съдържа озоноразрушаващи вещества и ароматни въглеводороди, но има отлични свойства:

  • Отлична якост на началнo и крайнo лепене
  • Kоефициент На оптимално сцепление при използване Tip Top продукти с CN свързващ слой
  • Подходящо за използване в рамките на два часа след смесване
  • Възможност за използване при ниски температури
  • Висока температурна устойчивост
  • Срок на годност от 2 години
  • Преди да се използва се смесва с втвърдител E 40

Адрия трейдинг ЕООД
гр. София 1336, бул. Петър Дертлиев 97
GSM: +359 888 41 32 42, +359 878 41 32 42
Телефон: +359 2 927 5461
Факс: +359 2 934 0119, e-mail: adriatrading@abv.bg